ContactsBUMIGEB
01 B.P 601 OUAGADOUGOU 01 - BURKINA FASO
Tél. (226) 25 36 48 02 / 25 36 48 90
Fax (226) 25 36 48 88
E-mail bumigeb@bumigeb.bf
Direction Régionale de Bobo
01 B.P 195 - Bobo-Dioulasso
Tél. (226) 20 97 14 33 / 20 97 17 71
Fax (226) 20 97 27 19
E-mail bumigeb.bobo@bumigeb.bfMon adresse courriel Titre Message